7%

Nụ tam thất

370,000 ₫

400,000 ₫

20%

Trà hoa Atiso đỏ sấy khô

175,000 ₫

220,000 ₫

20%

Trà hoa cúc

120,000 ₫

150,000 ₫

15%

Thịt trâu gác bếp

425,000 ₫

500,000 ₫

33%

Nấm hương rừng

80,000 ₫

120,000 ₫

28%

Lạp sườn gác bếp

320,000 ₫

450,000 ₫

13%

Thịt bò gác bếp

850,000 ₫

980,000 ₫

19%

Thịt trâu gác bếp

850,000 ₫

1,050,000 ₫

7%

Nụ tam thất

370,000 ₫

400,000 ₫

20%

Trà hoa Atiso đỏ sấy khô

175,000 ₫

220,000 ₫

20%

Trà hoa cúc

120,000 ₫

150,000 ₫

15%

Thịt trâu gác bếp

425,000 ₫

500,000 ₫

33%

Nấm hương rừng

80,000 ₫

120,000 ₫

28%

Lạp sườn gác bếp

320,000 ₫

450,000 ₫

13%

Thịt bò gác bếp

850,000 ₫

980,000 ₫

19%

Thịt trâu gác bếp

850,000 ₫

1,050,000 ₫